Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:

54 1050 1722 1000 0090 3050 0509