Finał gry miejskiej 2016 „Wiedzieć, Umieć, Chcieć” już za nami. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim drużynom za udział. Walka do samego końca była wyrównana. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wiedzy oraz umiejętności uczestników. Zachęcamy do śledzenia informacji o przyszłej edycji Gry Miejskiej 2017.

Przypomnijmy sobie jak to było.

13 Drużyn przez miesiąc zmagało się z różnego rodzaju zadaniami w I etapie, poprzez który zostało wyłonionych aż 7 drużyn do II etapu, czyli finału.

Drużyny zebrały się o godzinie 11:30 w punkcie startowym, który mieścił się pod Mauzoleum Gen. Józefa Bema w Parku Strzeleckim. Zaopatrzone w karty do gry oraz mapki przystępowały do zabawy. Drużyny rozpoczynały grę w różnym czasie, aby uniknąć spotkania się na trasie z innym zespołem. O kolejności decydowało losowanie.

Pierwszym punktem na trasie był Pałac Młodzieży, w którym drużyny, po wysłuchaniu pięciu krótkich wierszyków, musiały zgadnąć, o jakich państwach była mowa. Wylosowany los decydował, które wiersze będą czytane dla danej drużyny. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 5.

Następnym punktem na naszej mapie był Pomnik Jana Szczepanika na ulicy Mickiewicza. Uczniowie musieli zmierzyć się z „pytaniami na czas”, mieli bowiem jedynie 2 minut na udzielenie jak najwięcej poprawnych odpowiedzi. Za opuszczenie pytania odejmowano punkt. Łączna ilość punktów do zdobycia wynosiła 13, ale mogła być to również wartość ujemna.

Na Placu Ofiar Stalinizmu przy ulicy Lwowskiej, mieścił się punkt numer 4, który niewątpliwie najbardziej przypadł do gustu naszym małym uczestnikom, ponieważ ich zadaniem były Kalambury! Każda osoba z drużyny losowała hasło, które przedstawiała pozostałym członkom drużyny za pomocą rysunku na tablicy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 3.

Piątym punktem na trasie była Bima Starej Synagogi na ulicy Żydowskiej. Drużyny losowały flagi, które następnie musiały poprawnie pokolorować. Czas na wykonanie zadania wynosił 2 minuty, a liczba punktów to 3. W zadaniu nie liczyła się estetyka, lecz poprawność.

Kolejnym miejscem, do którego musiały udać się drużyny, był Pomnik Władysława Łokietka na ulicy Wałowej. Drużyna dostawała trzy tabliczki do pisania, z którymi ustawiała się w kole. Konsultant czytał pytanie oraz możliwe trzy odpowiedzi. Każdy uczestnik odpowiadał samodzielnie. Jeżeli poprawnej odpowiedzi udzieliło 3 uczestników to drużyna uzyskiwała 3 punkty, dwóch uczestników 2 punkty, jednej uczestnik to 1 punkt. Drużyna odpowiadała trzykrotnie, dlatego łączna ilość punktów do zdobycia wynosiła 9.

Szóstym miejscem na mapie okazał się Skwer Alicji i Jana Preiss na ulicy Kopernika. Na grupę czekało tam zadanie w postaci Wykreślanki. Uczestnicy dostawali krótkie teksty na temat różnych państw należących do Unii Europejskiej. Ich zadaniem było zakreślić pięć poprawnych odpowiedzi, dlatego łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 5.

Przedostatnim punktem był Skwer o. Kokocińskiego przy Alei Solidarności. Uczestnicy dostali rozsypankę składającą się z nazw walut oraz flag państw. Ich zadaniem było odpowiednie dopasowanie waluty do państwa, w którym obowiązuje. Czas był ograniczony i wynosił 2 minuty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 9.

Ostatnim punktem na mapie, zarazem metą na trasie, był nasz punkt startowy, mieszczący się w Parku Strzeleckim. Każda osoba z drużyny kręciła kołem fortuny oraz odpowiadała samodzielnie na pytanie związane z wylosowanym krajem. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 3.

Podczas podliczania wszystkich punktów pomiędzy dwoma drużynami doszło do remisu. Wątpliwość tą mogło rozwiązać jedynie przeprowadzenie dogrywki za pomocą Koła Fortuny. Zwycięska drużyna została wyłoniona dopiero w drugiej rundzie dogrywki. Walka do samego końca była bardzo wyrównana. Uczestnicy byli tak zafascynowali grą, że gubili w poszczególnych punktach parasole czy kurtki, które były im później oddawane. Na szczęście pogoda także dopisała, pomimo ciągłego zaniepokojenia wywołanego ciemnymi chmurami oraz grzmieniem. Grze towarzyszyło sporo śmiechu i podekscytowania związanego szczególnie z nagrodami, jakie czekały na drużyny.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców:

1 miejsce „Młodzi Europejczycy” Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Tarnowie

2 miejsce „FACHOWCY HOFFMANOWCY” Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO nr 5

3 miejsce „SALZIGE” Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w postaci Flipchartu, magnetofonu, radiomagnetofonu, gry planszowej „Gwiezdny Ekspress”, Power Banków czy USB. Dla pierwszych trzech miejsc zostały wręczone także pamiątkowe puchary.

4 miejsce „ euroZiomki” Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa

5 miejsce „ EuroArmia” Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie – Szkoła Podstawowa nr 23

6 miejsce „ UNIAKI” Szkoła Podstawowa nr 3

7 miejsce „SIEDEMNASTKA” Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO nr 1 w Tarnowie

Dla pozostałych uczestników zostały przygotowane nagrody w postaci publikacji o Unii Europejskiej, notesów, długopisów, płaszczy przeciwdeszczowych, krokomierzy, kubków, dzwonków do rowerów, dyplomów pamiątkowych dla szkoły i wielu innych.

Jeszcze raz dziękujemy za udział w Grze Miejskiej wszystkim szkołom. Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłym roku wyrazicie Państwo także chęć uczestnictwa. Zachęcamy także do odwiedzenia naszego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów mieszczącego się na ulicy Granicznej 8A wszystkich zainteresowanych dalszym zagłębianiem wiedzy o Unii Europejskiej.