W Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Tarnowie ruszył projekt „Kultura mostem łączącym narody” skierowany do uczniów z klas II-III mający na celu promocję edukacji międzykulturowej. Realizowane w ramach projektu działania dotyczą kultury afrykańskiej.

Naszą podróż po Afryce rozpoczęliśmy od zapoznania się z położeniem Czarnego Lądu na mapie i wskazaniem wybranych państw afrykańskich. Nie lada wyzwaniem dla dzieci było powtórzenie dziwnie brzmiących nazw stolic. Następnie zapoznaliśmy się z krajobrazem Afryki—obszarami sawanny, lasu tropikalnego i pustyni—oraz jego powiązaniem z klimatem. Wymienione tereny zostały przedstawione na mapie oraz szczegółowo opisane. Ściśle z klimatem i krajobrazem związana jest również roślinność występująca na kontynencie afrykańskim. Dzieci miały okazję poznać jej różnorodność. Mówiąc o Afryce, nie sposób nie wspomnieć o bogactwie świata zwierzęcego. Lew, zebra, słoń czy żyrafa są oczywiście dzieciom dobrze znane, ale Afryka to również małe gady, płazy czy owady żyjące w lesie równikowym czy na pustyni. Była to więc doskonała okazja to podkreślenia jak warunki klimatyczne wpływają na szatę roślinną i zwierzęcą oraz do porównania świata roślin i zwierząt w Afryce do tych występujących u nas w Polsce. Podsumowaniem zajęć i zdobytej przez dzieci wiedzy było stworzenie przez każdego ucznia swojej własnej mapki Afryki—wykonanej przy użyciu m.in. piasku czy suchych, pokruszonych liści. Prace były więc kolorowe, ale również o zróżnicowanej fakturze.