Rozwiązywanie zadań, drużynowa rywalizacja, pokonywanie wyznaczonej trasy – to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników tegorocznej edycji Gry Miejskiej organizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Tarnów we współpracy z naszą Fundacją. Wspólnie chcemy pokazać najmłodszym, że zdobywanie wiedzy wcale nie musi być nudne i trudne.

Przebieg gry:

Gra Miejska 2016 odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje – polega na rozwiązywaniu zadań różnego typu wysyłanych do szkół podstawowych oraz publikowanych na stronie internetowej w określonych dniach i godzinach. Do II etapu przechodzi 5 drużyn, które zdobędą największą ilość punktów w I etapie.
II etap – gra terenowa – odbędzie się na terenie miasta Tarnowa w 5 punktach kontrolnych, w których drużyny będą mieć do wykonania określone zadania. Wydarzenie rozpocznie się w punkcie startowym, gdzie uczestnicy zostaną zapoznani z celami i zasadami gry oraz odbiorą kartę i mapkę do gry.
Po zaliczeniu wszystkich punktów gracze docierają na Metę, gdzie nastąpi zliczenie wszystkich punktów, wyłonienie zwycięskiej drużyny oraz rozdanie nagród.

Uczestnicy: Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 3 uczestników (uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Miasta i gminy Tarnów). Każda drużyna zgłaszana przez szkołę powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna, którym może być nauczyciel szkoły.

Cel gry: Głównym celem organizowanej Gry Miejskiej jest popularyzacja wiedzy na temat Unii Europejskiej i państw do niej należących, poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest to również doskonała okazja do połączenia nauki i zabawy oraz odkrywania niezwykłych zakątków Tarnowa i nadawania im nowego znaczenia.

Harmonogram przebiegu gry:
04.04.2016-20.04.2016 – zgłaszanie drużyn
25.04-25.05.2016 – I etap (pytania oraz zadania)
30-31.06.2016 – II etap – gra w terenie – dzień finału planowany jest pomiędzy 30 a 31 maja; dokładna data zostanie podana do wiadomości na 2 dni przed planowanym finałem (uwzględnienie warunków pogodowych).

W dniach 04.04-20.04.2016r. będą przyjmowane zgłoszenia drużyn szkół podstawowych (klas IV-VI) z terenu miasta i gminy Tarnów.  Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia drużyny do udziału w wydarzeniu dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Tarnów http://europedirect-tarnow.europim.pl.