Fundacja Regionalnego Rozwoju Edukacji powstała w lutym 2014 roku w Tarnowie z inicjatywy jej założyciela i Fundatora – Piotra Kłusek. Stanowi ona odpowiedź na potrzebę prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty i nauki.

Misją Fundacji jest pobudzanie aktywności przedsiębiorców, organizacji i społeczności lokalnych.

Nasze cele statutowe:

 • Działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju

rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia narodów.

 • Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w szczególności upowszechnienia wiedzy

oraz wsparcia inicjatyw społeczno-kulturalnych.

 • Podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Wspieranie i promowanie edukacji przez całe życie.

Powyższe cele realizujemy poprzez następujące działania:

 • Uczestnictwo jako współorganizator w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez przedsiębiorców;
 • Organizację szkoleń, kursów, konsultacji; seminariów, wykładów, imprez kulturalno-rozrywkowych, rozrywkowych, sportowych oraz turystycznych;
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • Realizację projektów informacyjnych, naukowych, badawczych oraz edukacyjnych;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej;
 • Produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych oraz publikacji;
 • Organizowanie imprez masowych;
 • Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, przedsiębiorczość);
 • Pozyskiwanie dotacji