Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. To pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie oraz do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W udzielaniu pomocy krajom rozwijającym się na całym świecie przy budowaniu pokojowych i zamożnych społeczeństw chodzi nie tylko o sprawiedliwość. Dzięki tej pomocy świat staje się bezpieczniejszy i oferuje Europie większy potencjał dla rozwoju gospodarczego i wymiany handlowej. W tym roku szczególnie się o tym przekonujemy, dzięki takim inicjatywom jak Europejski Rok na Rzecz Rozwoju. Zagadnienia rozwojowe, to wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy. Dotyczy to również młodych Europejczyków, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na organizację spotkań dla dzieci przybliżających im założenia Europejskiego Roku na Recz Rozwoju. Ponieważ temat ten nie jest łatwy, najlepszym sposobem na przekazywanie wiedzy w tym zakresie jest zabawa i zajęcia praktyczne.